Escola oficial d'idiomes de Maó

 

 

PROGRAMA EOIES

 

Què és?

EOIES_-_Imatge_web.jpgÉs un projecte destinat als alumnes de 4t de la ESO i els alumnes de 1r i 2n de batxillerat. En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalinat de obtenir-els seus títols oficials. Té caràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per als alumnes. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuita, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

 

Avaluació

Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en la EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i a l’oral es farà amb un tribunal format per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre d’un institut, que emetran una nota conjunta. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors faran fer als alumnes del programa. En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb qualificació efectiva. Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI del idioma cursat (títol de Nivell Bàsic-2 , Intermedi-2 i Avançat-2) seran les proves elaborades per les Comissions d’Exàmens unificats d’EOI i tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les convocatòries de juny i setembre. Per a aprovar s’aplicaran els mateixos criteris que en les EOI (per obtenir la qualitació global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts ha de superar el 60%).

 

Permeabilitat de pas d’alumnes de l’EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar el curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOIs de les Illes Balears. En aquest cas han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l’ensenyament presencial si resulten admesos.

 

En què afecta l’EOIES a l’organització de l’EOI?

Les Escoles Oficials d’Idiomes seran les encarregades de l’organització i desenvolupament d’aquest programa. Hi haurà un responsable del programa a cada centre i, al menys, un professor de l’EOI per idioma implicat en el Programa.

 

CENTRES ADSCRITS DURANT EL CURS ACADÈMIC 2016/17:

CC LA SALLE MAÓ

CC SANT JOSEP MAÓ

ESCOLA D'ART DE MENORCA

IES CAP DE LLEVANT

 IES MIQUEL GUARDIA 

IES JOAN RAMIS I RAMIS

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS 

 

 

 

LOCALITZACIÓ

IES Cap de Llevant de Maó
C/ Francesc F. Andreu, 2
07702 Maó Menorca

T. 971 35 43 28
F. 971 35 31 04

informacio (a) eoimao.com
secretaria (a) eoimao.com

© EOI Maó | temelestudio.com
© Imatges cedides per la Fundació Destí Menorca