Escola oficial d'idiomes de Maó

 

 

 

Preinscripció per al curs 2019/2020

 

Informació important:

 

 • El termini de preinscripció és del 29 d'abril a les 9.00 a l'13 de maig a les 21.00 h.
 • La preinscripció és gratuïta i es fa telemàticament a través de la nostra pàgina web.
 • Llegiu tota la informació abans de fer la preinscripció.
 • Horari d'atenció a secretaria durant la preinscripció:

  De dilluns a dijous de 16-20h i divendres de 9-14h

 

 *ATENCIÓ: a partir del curs 2019-2020, el nou pla d'estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s'implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears. Consulteu el document que trobareu al final de tota la informació anomenat "Correspondències ensenyaments i ordenació de nivells" on trobareu l'organització de cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020.

 

Qui ha de fer la preinscripció? La preinscripció és obligatòria per a:

 

 • Les persones que vulguin matricular-se per primera vegada a l'EOI en la modalitat presencial o per canviar d'EOI (en període no lectiu).
 • L'alumnat oficial de cursos anteriors a l'actual que vol cursar estudis de nou presencialment.
 • Per començar estudis de nou idioma a la mateixa escola.
 • L'alumnat que ha cursat el primer curs d'un nivell en la modalitat presencial i ha obtingut el certificat de nivell com a alumne lliure en el mateix 2018-19 i vol inscriure's en el primer curs del següent nivell en la modalitat presencial.
 • L'alumnat del programa d'anglès a distància That's English que vol matricular-se a l'EOI en la modalitat presencial.

 

Es poden fer preinscripcions d'un màxim de dos idiomes. No es poden fer preinscripcions del mateix idioma en centres diferents. Si feu la preinscripció per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.

 

Requisits d'accés a l'EOI

 

 • Edat mínima: s'han de tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d'ESO.

 • Per preinscriure's d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, encara que no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d'ESO.

 

Previsió d'idiomes i nivells per al curs 2019/2020 a l'EOI Maó

 

  BÀSIC A1 BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2.1 INTERMEDI B2.2 AVANÇAT C1.1 AVANÇAT C1.2 AVANÇAT C2
ALEMANY  X X X  X X      
ANGLÈS  X  X  X X  X X X X
FRANCÈS X  X X  X        
ITALIÀ X  X  X    X      
  BÀSIC A1 BÀSIC A2 INTERMEDI B1  INTERMEDI B2 AVANÇAT C1.1 AVANÇAT C2    
CATALÀ  X  X  X X  X  X    

*Important: Oferta condicionada al número d'alumnes preinscrits.

 

Prova d'anivellació

 

No s'ha de fer prova d'anivellació si et vols preinscriure a Bàsic A1, però si ja tens coneixements previs de l'idioma, pots accedir a qualsevol nivell si fas la prova d'anivellació:

 •  en el cas d' anglès, has de fer la prova de nivell online (estarà activa a partir de dia 29 i durant tot el període de prematrícula), cal imprimir-ne el resultat i lliurar-la amb la resta de documentació.

 

 •  per als altres idiomes, es farà dia 17 de maig una prova de nivell en el centre (cal  especificar-ho prèviament a la preinscripció i haver lliurat la documentació a la Secretaria del centre):
  • Prova de nivell de francès 17h
  • Prova de nivell de català 18h
  • Prova de nivell d'alemany 19h
  • Prova de nivell d'italià 20h

 

Podeu fer la preinscripció directament a un curs si teniu:

 

 • El curs inferior d'aquest idioma aprovat en una EOI o, en el cas d'anglès, de That's English.
 • El nivell bàsic, intermedi, avançat o C1 d'EOI.
 • El batxillerat, en aquest cas, podeu accedir al nivell intermedi B1 de la llengua estrangera cursada com a primera llengua en el batxillerat. Es recomana, però fer la prova d'anivellació per tenir-ne un diagnòstic més acurat.
 • Els certificats oficials de coneixements generals de la llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, BOIB núm. 35 de 16 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, o els considerats com equivalents segons l'Ordre del conseller de Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març) per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. Aquests certificats permeten accedir respectivament als ensenyaments nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 de català, sense fer prova d'anivellació.

 

És molt important que consulteu el document que trobareu al final de tota la informació anomenat Correspondències ensenyaments i ordenació de nivells per saber a quin curs heu de fer la preincripció segons la vostra situació acadèmica.

 

Accés al tràmit telemàtic de la preinscripció

Pots realitzar el tràmit a través del següent enllaç (preinscripció telemàtica) fins al dia 13 de maig.

 

Documentació a lliurar a la secretaria del centre:

 

 • Resguard de la preinscripció telemàtica (imprimiu-ne dues còpies)
 • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
 • Prova de nivell (en el cas d'anglès)
 • En el cas d'al·legar el títol de batxiller per a accedir a Intermedi s'ha de justificar amb el document adient (original i fotocòpia del llibre d'escolaritat o certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al batxillerat).
 • En el cas d'al·legar tenir aprovat el curs anterior per a accedir a un curs que no sigui Bàsic A1, s'ha de justificar amb un certificat d'una EOI.

 

Altres dates d'interés:

 

15 de maig: sorteig per establir l'ordre d'admissió.

3 de juny: llista provisional de persones admeses i en llista d'espera.

14 de juny: llista definitiva de persones admeses i en lista d'espera.

Juny/Juliol: 1r-Matriculació oficial de l'alumnat apte a la convocatòria de juny.

2n- Matriculació dels nous admesos (alumnes preinscrits que han obtingut una plaça).

Setembre: 1r-Matriculació oficial de l'alumnat apte a la convocatòria de setembre.

2n- Matrícula de la llista d'espera.

3r- Matrícula de les darreres places vacants (en cas d'haver-n'hi).

 Podeu consultar tot el calendari del procés d'admissió i de matriculació a les escoles oficials d'idiomes per al curs 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondències ensenyaments i ordenació de nivells

LOCALITZACIÓ

IES Cap de Llevant de Maó
C/ Francesc F. Andreu, 2
07702 Maó Menorca

T. 971 35 43 28
F. 971 35 31 04

informacio (a) eoimao.com
secretaria (a) eoimao.com

© EOI Maó | temelestudio.com
© Imatges cedides per la Fundació Destí Menorca