Sala Babel

La sala Babel és una sala de conversa amb ordinadors i connexió a Internet compartida amb l’institut Cap de Llevant. La sala està a disposició del professorat i l’alumnat de l’EOI totes les tardes de 16.00 a 21.00 i els divendres no lectius de 9.00 a 14.00. S'ha d'enviar un correu a secretaria@eoimao.com per reservar-la. Actualment, l'aforament d'aquesta sala són de tres persones.

La sala disposa d’un ordinador des del qual es poden enviar impressions a la consergeria. També disposa de gel hidroalcohòlic i desinfectant.

Els divendres no lectius el professorat de l’EOI fa servir la sala per a treballar o per a reunions.

null