Sala Babel

La sala Babel és una sala de conversa amb ordinadors i connexió a Internet compartida amb l’institut Cap de Llevant. La sala està a disposició del professorat i l’alumnat de l’EOI totes les tardes de 16.00 a 21.00 i els divendres no lectius de 9.00 a 14.00.

La sala disposa d’un ordinador des del qual es poden enviar impressions a la consergeria. Durant els períodes de matrícula, l’ordinador es pot fer servir per completar el tràmit de matrícula o per imprimir la documentació necessària.

Els divendres no lectius el professorat de l’EOI fa servir la sala per a treballar o per a reunions. A les tardes, a vegades està ocupada pels auxiliars de conversa. La resta de temps, l’alumnat de l’EOI pot reservar l’aula per a estudiar, practicar l’oral o o treballar. Hi ha un horari a la secretaria de l’EOI per a poder reservar-la.

null