Absències del professorat

  • Es cancel·la la classe d'anglès Avançat C1.1 del professor José Cruz del divendres 24 de març.
  • A partir del dilluns 27 es reprenen les classes de català de la professora Maria Alonso.
  • Dimecres 22 es reprenen les classes d'anglès dels grups Bàsic A1 i Intermedi B1 de la professora María José Díaz.