Absències del professorat

La professora substituta, Sole Rotger, cobrirà la baixa del professor José Cruz fins a la seva reincorporació.