Absències del professorat

No hi ha cap professor absent.