Absències del professorat

La professora substituta, Sole Rotger, cobrirà la baixa del professor José Cruz fins a la seva reincorporació.

La professora d'italià avui dia 7 de juny no podrà assistir a l'Escola.