Absències del professorat

Actualment no hi ha cap professor ni cap professora absent