EOI Maó

L’Escola Oficial d’Idiomes de Maó (EOI Maó) va ser creada pel decret 30/1999 de 26 de març (BOIB núm.44, 08-04-1999). Actualment s’imparteixen les següents llengües: alemany, anglès, català, francès i italià. La nostra oferta acadèmica comprèn cursos del nivell Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 en la modalitat oficial (cursos presencials i semipresencials d’octubre a maig) i en la modalitat lliure (permet obtenir la titulació oficial únicament presentant-se als exàmens de les proves de certificació). Així mateix, oferim cursos específics, cursos d’anglès a distància That’s English i el programa de col·laboració EOIES amb alguns Instituts d’Ensenyament Secundari dirigit a l’alumnat d’ESO i de batxillerat.

Missió

La missió principal de l’EOI Maó és la formació de ciutadans plurilingües, competents en l’ús de les llengües que s’imparteixen a l’Escola, així com multiculturals, sensibilitzats amb les cultures de les llengües d’aprenentatge i de Menorca.

Per aquest motiu, com a centre de referència en l’ensenyament d’Idiomes a Menorca, el nostres models d’ensenyament es basen, per una banda, en donar resposta des de l’enfocament de llengües als canvis socials que es produeixen constantment a la nostra illa, així com a la resta de l’Estat i d’Europa i, per altra banda, atendre a l’heterogeneïtat del nostre alumnat, a fi que les diferents franges d’edat, procedència i formació siguin una font d’enriquiment dintre de l’aula.

Els professors que treballem a l’EOI Maó apostem per l’aprenentatge al llarg de la vida. Com a professionals, no sols formem, sinó que també ens formem permanentment per poder acompanyar els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge i donar-los les eines necessàries per assolir les competències clau que la societat menorquina i el mercat laboral demanden.

A més a més, considerem que l’ensenyament que oferim ha de promoure el gust per les llengües i cultures i que aquesta motivació ha de poder anar més enllà de l’aula i també servir com a pont per aglutinar la diversitat i idiosincràsia de Menorca.

Una altra competència nostra és emetre certificacions de tots els nivells i idiomes que oferim. Les nostres titulacions són oficials i reconegudes dintre de tot el territori.

Visió

L’EOI Maó aspira a ser un referent en l’ensenyament d’idiomes per als ciutadans menorquins. Per aquest motiu, per nosaltres és clau oferir un ensenyament públic de qualitat que sigui accessible per a tothom. Per poder assolir aquest estàndard de qualitat és indispensable que el nostre motor de treball sigui la innovació pedagògica i la constant observació, experimentació i reflexió dintre de l’aula.

Com a centre públic d’ensenyament d’idiomes volem arribar a un gran nombre d’alumnat i atendre les seves necessitats formatives en llengües, ja sigui per poder millorar i/o certificar les seves competències al mercat laboral o en l’àmbit acadèmic o per interès personal i gust per aprendre, sempre en línia amb les darreres normatives europees, estatals i autonòmiques.

Apostem també per la col·laboració institucional, ja que considerem que entre tots sumem, ens nodrim i ens enriquim. Per això, tenim convenis de col·laboració amb altres entitats i procurem que els nostres alumnes puguin emprar la llengua d’aprenentatge en contextos reals i tinguin totes les facilitats que estiguin a les nostres mans per formar-se en les millors condicions. En aquest sentit, aspirem també a poder arribar cada vegada més a tots aquells ciutadans sensibilitzats amb la cultura i les llengües.

​​Valors

L’Escola Oficial d’Idiomes de Maó es defineix com una escola pública menorquina/balear, inclusiva, respectuosa amb la diversitat i sensibilitzada social i culturalment.

Un dels nostres trets principals és la heterogeneïtat del nostre alumnat. Aquesta diversitat d’edat, nivells d’estudis i procedència, la considerem com una font d’enriquiment i creixement que aporta un valor singular a la classe de llengües.

Així mateix, la col.laboració amb altres institucions es veu materialitzada, entre d’altres esdeveniments, amb el Cicle de Conferències V.O. que organitzem anualment a espais emblemàtics que obrim gratuïtament a tota la societat menorquina, així com l’edició de la revista Rallam? Parliamo? Parlons? Sprechen wir? Let’s talk, que aquest any farà 6 anys i va dirigida a un gran públic sensibilitzat amb l’ús de les llengües. Els continguts de la revista, els redacten els nostres alumnes i, del disseny i la part gràfica, se n’ocupa l’alumnat de l’Escola d’Art de Menorca.

La professionalitat i la millora contínua del nostre professorat és fonamental. En aquest sentit, els darrers anys hem apostat per una Formació en el Centre (aquest curs hem treballat la millora de la competència digital a l’Escola) i hem assistit a altres formacions a nivell autonòmic, estatal i europeu, com el XI Congrés Estatal d’Escoles Oficials d’Idiomes celebrat a Màlaga. També en aquesta línea de millora, vam donar un impuls a la internacionalització i millora de l’Escola participant en el projecte europeu Erasmus + “Construint una Escola més dinàmica, col·laborativa, comunicativa i europea” durant el bienni 2015-17, que ens va permetre assistir a formacions, conferències internacionals sobre educació i visitar centres europeus de referència al Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Finlàndia i Estònia.

Objectius

Els nostres objectius prioritaris, amb la finalitat d’obrir encara més la nostra escola i arribar a més ciutadans, projectar-la cap al futur i complir amb les nostres funcions pròpies com a centre educatiu públic d’ensenyament no obligatori de règim especial, són els següents:

  • Formar ciutadans plurilingües i pluriculturals
  • Promoure l’aprenentatge permanent i autònom de l’alumnat
  • Millorar contínuament la qualitat de l’ensenyament
  • Esdevenir un referent en l’ensenyament d’idiomes a Menorca
  • Desenvolupar i millorar la competència digital del professorat i de l’alumnat
  • Col·laborar amb altres institucions educatives i entitats