EOI Maó

L’Escola Oficial d’Idiomes de Maó (EOI Maó) va ser creada pel decret 30/1999 de 26 de març (BOIB núm.44, 08-04-1999). Actualment s’imparteixen les següents llengües: alemany, anglès, català, francès i italià. La nostra oferta acadèmica comprèn cursos dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 en la modalitat oficial (cursos presencials i semipresencials d’octubre a maig) i en la modalitat lliure permet obtenir els títols oficials corresponents presentant-se a les proves de certificació. Així mateix, oferim cursos específics, cursos d’anglès a distància That’s English i els programes de col·laboració EOIES (dirigit a alumnes de secundària i batxillerat) i EOI-CEPA (dirigit a alumnes d'escoles d'adults).

Trets d'identitat

Apostam per un ensenyament basat en el mètode comunicatiu i enfocat a assolir les habilitats i destreses que s’esperen dels nous usuaris dels idiomes que ensenyam. Com a centre establert en una illa amb poca oferta en aquest àmbit, potenciam els cursos presencials i semipresencials que d’altra forma no tindrien opció de dur-se a terme, especialment pel que fa a nivells superiors. Altres aspectes primordials de la nostra oferta educativa són la disposició d’auxiliars de conversa que reforcin les possibilitats de la pràctica oral de cada llengua i l’esforç per mantenir-nos atents a les innovacions tecnològiques aplicables a les tasques docents.

Valors

L’EOI és una institució educativa oficial i pública i per tant defensa els valors democràtics del nostre estat de dret: l’accés universal a l’educació i a la cultura, la tolerància i el respecte als diferents, des de la vocació de servei públic a la comunitat. En tant que escola centrada en els estudis d’idiomes, fomenta l’aprenentatge de llengües i dona suport als valors que aquest duu implícits, com són l’apropament i el respecte per les llengües i les cultures que s’hi manifesten, l’obertura de la societat i la millora de la capacitat comunicativa dels individus.

Objectius

L’ambició de l’EOI és oferir als ciutadans la possibilitat d’endinsar-se en l’estudi de llengües més enllà de l’etapa d’educació obligatòria, amb un ensenyament de qualitat, conduent a certificacions de nivell, amb classes presencials (o semipresencials) a les quals puguin assistir sense necessitat de sortir de l’illa, amb una programació que segueix els currículums oficials, amb professors titulats i el suport sempre que sigui possible d’auxiliars de conversa, aplicant el mètode comunicatiu encaminat a aprofundir en les seves competències lingüístiques.

Amb els estudis que oferim podem contribuir a fer la societat menorquina més oberta, respectuosa amb altres cultures i adaptada a la internacionalització. Cal contribuir igualment a fer els ciutadans més preparats per a les necessitats d’un món cada vegada més globalitzat. Una llengua és la millor eina per comunicar-se i entendre el món, i per tant, el seu estudi i l’aprofundiment de les destreses lingüístiques ens fan més capaços de viure en societat.