Calendari de les proves escrites de certificació. Juny 2023

Calendari de les proves orals de certificació. Juny 2023

Calendari de les proves escrites de certificació. Setembre 2023

Calendari de les proves orals de certificació. Setembre 2023

Calendari de les proves de certificació d'alemany

Proves de maig i juny

Horari i duració de les proves de maig i juny

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2
Proves escrites

30 de maig

17 h

1 de juny

16 h

6 de juny

16 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

31 de maig5 de juny7 de juny

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2
Proves escrites

6 de setembre

17 h

11 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

12 de setembre13 de setembre14 de setembre

** A la web de la Conselleria hI trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves del nivell A1

Proves de maig i juny

Bàsic A1
Prova escrita

19 de maig

Prova oral

23 de maig

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

4 de setembre

Prova oral

4 de setembre

Calendari de les proves de certificació d'anglès

Convocatòria ordinària de juny

Proves de maig i juny

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2

Proves escrites

31 de maig

17 h

2 de juny

16 h

29 de maig

16 h

5 de juny

16 h

31 de maig

16 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

1 i 5 de juny

7 de juny (oficials i lliures)

9 i 13 de juny (EOIES)

30 de maig i 14 de juny (oficials)

30 i 31 de maig, 1, 6 i 14 de juny (lliures)

8 i 12 de juny6, 9 i 13 de juny

* Horari i duració de les proves de maig de juny

** A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2

Proves escrites

4 de setembre

17 h

5 de setembre

16 h

4 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

11 de setembre

16 h

Proves orals (en construcció)

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

5 de setembre13 i 18 (oficials i lliures), 14 de setembre (EOIES)12 de setembre13 de setembre20 de setembre

* Horari i duració de les proves de setembre

** A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves dels nivells A1, B2.1 i C1.1

Convocatòria de maig

Proves de maig i juny

Bàsic A1Intermedi B2.1Avançat C1.1
Prova escrita17 i 22 de maig

B2.1 A: 15 i 17 de maig

B2.1 B: 16 i 18 de maig

B2.1*: 10 i 17 de maig

15 i 17 de maig
Prova oral22 de maig

B2.1 A: 5 de maig

B2.1 B: 19 de maig

B2.1*: 17 de maig

5 de maig

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1Intermedi B2.1Avançat C1.1
Prova escrita

5 de setembre

17 h

11 de setembre

17 h

6 de setembre

16 h

Prova oral

5 de setembre

19 h

19 de setembre

16 h

19 de setembre

16 h

Calendari de les proves de certificació de català

Proves de maig i juny

Bàsic A2*Intermedi B1*Intermedi B2Avançat C1*Avançat C2

Proves escrites

5 de juny

17 h

7 de juny

16 h

1 de juny

16 h

5 de juny

16 h

30 de maig

16 h

Proves orals

** Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

6 de juny22 de juny

14 i 15 de juny (oficials)

19 i 20 de juny (lliures)

31 de maig

8 de juny (oficials)

12 i 13 de juny (lliures)

* Solament alumnes oficials

*** Horari i duració de les proves de maig i juny

**** A la web de la Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Proves de setembre

Bàsic A2*Intermedi B1*Intermedi B2Avançat C1*Avançat C2

Proves escrites

11 de setembre

17 h

11 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

4 de setembre

16 h

Proves orals (en construcció)

** Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

14 de setembre18 de setembre19 i 20 de setembre14 de setembre12 i 13 de setembre

* Solament alumnes oficials

** Horari i duració de les proves de setembre.

Calendari de les proves del nivell A1

Proves de maig i juny

Bàsic A1
Prova escrita22 de maig
Prova oral24 de maig

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

5 de setembre

17 h

Prova oral5 de setembre

Calendari de les proves de certificació de francès

Convocatòria ordinària de juny

Proves de maig i juny

Horari i duració de les proves de maig i juny onvocatòria ordinària

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2

Proves escrites

9 de juny

17 h

2 de juny

16 h

31 de maig

16 h

Proves orals

* Hora a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

12 de juny6 de juny1 de juny

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2

Proves escrites

11 de setembre

17 h

12 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

Proves orals

* Hora a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

14 de setembre

16 h

14 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

* A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves dels nivells inicials A1 i B2.1

Convocatòria de maig

Proves de maig i juny

Bàsic A1 ABàsic A1 BIntermedi B2.1
Prova escrita22 de maig23 de maig23 de maig
Prova oral24 de maig25 de maig25 de maig

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1Intermedi B2.1
Prova escrita

4 de setembre

17 h

4 de setembre

17 h

Prova oral4 de setembre4 de setembre

Calendari de les proves de certificació d'italià

Convocatòria ordinària de juny

Proves de maig i juny

Horari i duració de les proves de maig i juny

Bàsic A2

Proves escrites

9 de juny

17 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

12 de juny

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2

Proves escrites

12 de setembre

17 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

13 de setembre

* A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves del nivells A1

Convocatòria de maig

Proves de maig i juny

Bàsic A1
Prova escrita22 de maig
Prova oral22 de maig

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

4 de setembre

17 h

Prova oral4 de setembre