Calendari de les proves de certificació. Maig/juny 2023

Model i duració de les proves de certificació

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2
Proves escrites

30 de maig

17 h

1 de juny

16 h

6 de juny

16 h

aquest enllaç trobareu l'horari de les proves d'alemany (juny 2022) y i en aquest altre, més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Model i durada de la prova de certificació

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2
Proves escrites

31 de maig

17 h

1 de juny

16 h

29 de maig

16 h

5 de juny

16 h

31 de maig

16 h

En aquest enllaç hi trobareu l'horari de les proves d'anglès (juny 2022) i en aquest altre, més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Model i durada de la prova de certificació

Bàsic A2*Intermedi B1*Intermedi B2Avançat C1*Avançat C2
Proves escrites3 de juny7 de juny1 de juny5 de juny9 de juny

*Solament alumnes oficials.

En aquest enllaç hi trobareu l'horari de les proves de català (juny 2022) i en aquest altre, més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Model i durada de les proves de certificació

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2
Proves escrites9 de juny2 de juny31 de maig

En aquest enllaç trobareu l'horari de les proves de francès i en aquest altre, més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Model i durada de la prova de certificació

Bàsic A2
Proves escrites9 de juny

n aquest enllaç hi trobareu l'horari de les proves d'italià (juny 2022) i en aquest altre, més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.