Calendari de les proves escrites de certificació. Setembre 2023

Calendari de les proves orals de certificació. Setembre 2023 (en construcció)

Calendari de les proves de certificació d'alemany

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2
Proves escrites

6 de setembre

17 h

11 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

12 de setembre13 de setembre14 de setembre

** A la web de la Conselleria hI trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves del nivell A1

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

4 de setembre

Prova oral

4 de setembre

Calendari de les proves de certificació d'anglès

** A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2

Proves escrites

4 de setembre

17 h

5 de setembre

16 h

4 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

11 de setembre

16 h

Proves orals (en construcció)

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

5 de setembre13 i 18 (oficials i lliures), 14 de setembre (EOIES)12 de setembre13 de setembre20 de setembre

* Horari i duració de les proves de setembre

** A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves dels nivells A1, B2.1 i C1.1

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1Intermedi B2.1Avançat C1.1
Prova escrita

5 de setembre

17 h

11 de setembre

17 h

6 de setembre

16 h

Prova oral

* Horari a determinar amb el professor el dia de la prova oral

5 de setembre

19 h

12 de setembre

11 de setembre

Calendari de les proves de certificació de català

**** A la web de la Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Proves de setembre

Bàsic A2*Intermedi B1*Intermedi B2Avançat C1*Avançat C2

Proves escrites

11 de setembre

17 h

11 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

4 de setembre

16 h

Proves orals

** Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

14 de setembre12 de setembre13 de setembre14 de setembre19 de setembre

* Solament alumnes oficials

** Horari i duració de les proves de setembre.

Calendari de les proves del nivell A1

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

5 de setembre

17 h

Prova oral5 de setembre

Calendari de les proves de certificació de francès

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2

Proves escrites

11 de setembre

17 h

12 de setembre

16 h

5 de setembre

16 h

Proves orals

* Hora a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

14 de setembre

16 h

14 de setembre

16 h

6 de setembre

16 h

* A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves dels nivells inicials A1 i B2.1

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1Intermedi B2.1
Prova escrita

4 de setembre

17 h

4 de setembre

17 h

Prova oral4 de setembre4 de setembre

Calendari de les proves de certificació d'italià

Convocatòria extraordinària de setembre

Proves de setembre

Horari i duració de les proves de setembre

Bàsic A2

Proves escrites

12 de setembre

17 h

Proves orals

* Horari a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

13 de setembre

* A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

Calendari de les proves del nivells A1

Convocatòria de setembre

Proves de setembre

Bàsic A1
Prova escrita

4 de setembre

17 h

Prova oral4 de setembre