Notícies

13 set. 2020

Curs semipresencial d'Anglès B2 per a docents

Terminis

Matrícula online dies 14 i 15 de setembre

La prova d’anivellació es podrà realitzar online els dies 10 i 11 de setembre i per últimes vacants 16 de setembre de 7.00 h fins al 16 de setembre a les 23.59 h. 

A qui va dirigit

  • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i formació professional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.

  • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Objectiu

Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.

Tipologia i durada del curs

  • Aquests cursos són semipresencials i tenen una durada de 120 hores anuals, distribuïdes en 2 hores setmanals i un divendres lectiu al mes presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

  • Aquests cursos són gratuïts.

  • Els cursos començaran l’octubre de 2020 i finalitzaran el mes de maig de 2021.

Horari

Dimarts de 16.30 h a 19.00 h semipresencial

Documentació

S’ha d’enviar a l’EOI de Maó la següent documentació per e-mail: informacio@eoimao.com indicant en l’assumpte: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom

  • Full de matrícula (emplenat, signat i escanejat)
  • Còpia del DNI.
  • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà.

  • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació (si és el cas) amb el resultat del curs al qual s’accedeix.

  • Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució:

Consulteu aquí a la resolució el llistat de títols reconeguts per a l'acreditació del nivell d'anglès

Ciclau aquí per fer la prova telemàtica d'anivellació

Per a realitzar la matrícula telemàtica, envieu la documentació dins els terminis (16 i 17 de setembre)

Seguir llegint