Cursos específics d'anglès

A més de l'oferta de cursos ordinaris, les EOI poden oferir cursos específics dels mateixos idiomes. Aquests cursos no donen dret a cap certificació, però els alumnes poden sol·licitar un certificat d'assistència si han assistit a un mínim del 70% de les classes. Poden ser anuals o quadrimestrals. Aquest curs l'EOI de Maó ofereix quatre cursos quadrimestrals, dos per a principiants i dos d'avançats, que són els següents.

Anglès per a principiants 1

Curs quadrimestral (d’octubre a gener)

Aquest primer curs quadrimestral està pensat per a persones sense coneixements previs que volen iniciar els estudis d’anglès. La metodologia té un enfocament eminentment comunicatiu.

Anglès per a principiants 2

Curs quadrimestral (de febrer a maig)

Aquest segon curs quadrimestral està pensat com a continuació de l’anterior, és a dir, per a persones amb uns coneixements mínims de la llengua anglesa. La metodologia té un enfocament eminentment comunicatiu.

Anglès acadèmic (nivell C1)

Es tracta d’un curs semipresencial quadrimestral (d’octubre a gener) de nivell avançat dirigit a joves universitaris o pre-universitaris interessats a obtenir el grau, a continuar els seus estudis a l’estranger o bé a participar en algun programa internacional. Aquest curs està centrat en el treball amb fonts acadèmiques primàries per tal d’adquirir el vocabulari necessari del món universitari general.

Requisit: Nivell B2 d’anglès certificat o per prova de nivell.

Anglès business (nivell C1)

Es tracta d’un curs presencial quadrimestral (de febrer a maig) de nivell avançat dirigit a persones emprenedores que vulguin internacionalitzar el seu negoci o atendre’n millor els clients estrangers.

Requisit: Nivell B2 d’anglès certificat o per prova de nivell.