Cursos semipresencials

Els cursos en modalitat semipresencial consten d’una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre, en horari de tarda, i es duen a terme d’octubre a maig. La resta d’hores, fins a arribar a les 120 de durada de tot el curs, es treballa en un entorn virtual d’aprenentatge, (Google Classroom, Edmodo, Moodle o similar) realitzant les tasques suggerides pel professor. Això equival a un treball individual a casa de dues o tres hores aproximadament. La càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual en línia. En aquesta modalitat de cursos es requereix que l’alumnat disposi d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sobre la tutela del professor.

Alguns dels cursos semipresencials que ofereix l’Escola Oficial d’Idiomes formen part del programa de formació de la Conselleria d’Educació i són gratuïts per als docents en actiu. La convocatòria s’obre al mes de juny i, en cas que hi hagi places vacants, s’ofereixen al mes de setembre. L’alumnat dels cursos d’anglès per a docents ha d’assistir de manera obligatòria a les sessions presencials.

Aquestes són les llengües i els nivells que es poden estudiar a l'escola de forma semipresencials:

Int. B2.1Int. B2.2Av. C1.2Av. C2
Anglès

X

X

X

X
Català

X

Idiomes i nivells

Els cursos es divideixen entre cursos de no certificació i cursos de certificació. Els cursos de no certificació corresponen als nivells Bàsic A1, Intermedi B2.1 i Avançat C1.1. Els cursos de certificació corresponen als nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2, Avançat C1.2 i Avançat C2.

Podeu consultar el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes.

Avaluació, promoció i certificació

* Consulteu l'apartat d'avaluació, promoció i certificació dels cursos presencials