That’s English!

Matrícula i atenció al públic

La matrícula del programa That's English! és oberta del 5 de setembre fins al 15 de desembre i està centralitzada a l'EOI de Palma.

Atenció al públic

Adreça de correu electrònic: temenorca@eoipalma.com

Pàgina web: www.thatsenglish.com

Telèfon d'assistència: 91 108 61 01 (Madrid) - 663 303 758 (Palma)

Horari d'atenció al públic (EOI Palma): Dilluns i dimarts d'11 a 19 hores, dimecres i dijous de 9 a 17 hores i divendres de 9 a 14 hores.

Característiques del curs

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les Escoles Oficials d'Idiomes. És oficial i ajustat al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Els alumnes reben el material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral i de fer el seguiment del progrés dels alumnes, cada grup compta amb el tutor i les tutories setmanals presencials. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment d'expressió i d'interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per superar el curs, però es recomana que els alumnes l'aprofitin per assolir-ne els objectius.

La matrícula dels cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i de desembre. Només es faran aquells cursos que tenguin un mínim de quinze alumnes. Les tutories s'inicien la segona quinzena del mes d’octubre.

Horaris i oferta cursos a l'EOI de Maó

CURSMÒDULHORARIPROFESSORAULA
2n Bàsic A2

Bàsic A2.3

Bàsic A2.4

Dimecres de 16:30 a 18:30

Dimecres de 16:30 a 18:30

Soledad Rotger

Soledad Rotger

2n F
Intermedi B1

Intermedi B1.1

Intermedi B1.2

Dimecres de 18:30 a 20:30

Dimecres de 18:30 a 20:30

Soledad Rotger

Soledad Rotger

2n F
2n Intermedi B2

Intermedi B2.3

Intermedi B2.4

Dijous de 16:45 a 18:45

Dijous de 16:45 a 18:45

Melani Subirats

Melani Subirats

2n F
Avançat C1

Avançat C1.1

Avançat C1.2

Dijous de 18:45 a 20:45

Dijous de 18:45 a 20:45

Melani Subirats

Melani Subirats

2n F

Nivells del Pla 2000

NivellCursMòdul
BÀSIC1r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDIIntermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1Intermedi B1.2
1r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2Intermedi B2.4
AVANÇATAvançat C1Avançat C1.1
Avançat C1Avançat C1.2

* Si vau cursar That's English! amb un pla anterior al de 2011 (1993 i 2008), podeu enviar un correu electrònic a l'adreça eoi.mahon@thatsenglish.com i se us confirmarà quin és el nivell que us correspon amb el nou pla.

Consulteu les Instruccions TE 2023-24 dels ensenyaments de règim especial d'anglès en la modalitat d'educació a distància, That's English!, per al curs 2023-2024.

Calendari d'exàmens

Calendari de les proves de certificació d'anglès

Nivells de certificació

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1

Proves escrites

Dll., 3 de juny a les 17 h

Aula EOI 27

Dv., 31 de maig a les 16 h

Aula EOI 28

Dc., 29 de maig a les 16 h

Aula EOI 27

Dc., 5 de juny a les 16 h

Aula MA-10

* Horari i duració de les proves escrites de certificació

Proves orals

Dc, 5 de juny

Aula EOI 28

Dt., 11 de juny

Aula EOI 28

Dc, 12 de juny

Aula EOI 29

Dc, 12 de juny

Aula EOI 29

* Horari de la prova oral a convenir amb el professor el dia de la prova escrita

* A la web de Conselleria hi trobareu més informació sobre les proves: calendari, descripció, format, models, etc.

* Calendari de publicació de notes i revisions

Criteris d'avaluació i qualificació

Les proves finals de juny i setembre són les mateixes que les de certificació de les EOI de Balears. Consultau la informació sobre l'avaluació a l'EOI.