That’s English

Informació general

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les escoles oficials d'idiomes. És oficial, ajustat al marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER). L’alumnat rep un material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa, i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral, cada grup d’alumnes compta amb un tutor que s’ocupa de dur a terme unes tutories setmanals, per tal de fer un seguiment de l’alumnat. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment l'expressió i la interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per a superar el curs, però es recomana que l’alumnat l'aprofiti per a assolir els objectius del curs.

La matrícula als cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i octubre. Les tutories comencen la segona quinzena del mes d’octubre.

A partir del curs 2020-21 s'utilitzarà de manera unificada l'estructura i les denominacions de nivell del Pla 2020:

NivellCursMòdul
BÀSIC A21r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDI B1Intermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1.2
INTERMEDI B21r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2.4
AVANÇAT C1Avançat C1Avançat C1.1
Avançat C1.2

El canvi del Pla 2018 al Pla 2020 es realitzarà tenint en compte els mòduls aprovats pels alumnes.

* Si vas estudiar That's English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i 2008), pots enviar un correo electrònic a eoi.mahon@thatsenglish.com per confirmar quin és el nivell que et correspon amb el nou pla.

Consulteu aquí les instruccions sobre l'organització dels nivells.

Atenció al públic

Juliol i agost no hi ha atenció al públic. Tornarem al setembre

El programa That's English disposa dels següents telèfons de teleassistència:

900 1035 15 / 900 1035 14

Horari: De dilluns a divendres de 10.00 h a 22.00 h.

Matrícula

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

A principi de setembre trobareu tota la informació actualitzada pel curs 2021-22 en aquest apartat. Pendent de publicar.

  • La prova d'anivellació estarà habilitada del 7 de setembre a les 9.00 h fins al 16 d'octubre a les 20.00 h.
  • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 7 de setembre al 16 d'octubre.
  • Descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions de matrícula
  • Aneu a l'enllaç de matrícula online.
  • Descarregueu aquí l'autorització per a l'ús de dades personals: alumnat major d'edat o alumnat menor​​, segons sigui el vostre cas, i envieu-la signada per correu electrònic amb la resta de la documentació obligatòria.
  • La matrícula no es considerarà vàlida si no ens envieu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
  • La documentació per formalitzar la matrícula ens la fareu arribar a eoi.mahon@thatsenglish.com. Com assumpte del missatge escriureu: matrícula alumne nom+ 1er cognom (Exemple: matrícula alumne Albert Puig).
  • Inici de les classes: Les tutories dels cursos s'inicien el proper dimarts 27 d'octubre
CURSHORARIPROFESSORAAULA
B2.1Dimarts de 17.30 a 19.30Eva Bagur4rtC
B2.2Dimarts de 17.30 a 19.30Marina Cervera2C
A2.1Dimarts de 19.30 a 20.30Marina Cervera2C

Exàmens

* Els alumnes que han aprovat el mòdul B2.4 a la convocatòria extraordinària del mes de juny, tenen dret a fer l'examen de certificació del nivell intermedi B2 el dia 2 de setembre.