Thats’s English

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les escoles oficials d'idiomes. És oficial, ajustat al marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER). L’alumnat rep un material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa, i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral, cada grup d’alumnes compta amb un tutor que s’ocupa de dur a terme unes tutories setmanals, per tal de fer un seguiment de l’alumnat. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment l'expressió i la interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per a superar el curs, però es recomana que l’alumnat l'aprofiti per a assolir els objectius del curs.

La matrícula als cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i octubre. Les tutories comencen la segona quinzena del mes d’octubre.

El programa That's English! està estructurat en 3 nivells. Cadascun d’aquests nivells consta de dos cursos acadèmics. Al mateix temps, els nivells es divideixen en mòduls. En finalitzar cadascun dels mòduls, l’alumnat ha de superar unes proves d’avaluació presencials a l’EOI de Maó. En alguns dels mòduls, com que les proves finals del nivell coincideixen amb els exàmens de certificació de l’EOI, es duu a terme el mateix examen.

Aquests són els nivells que s’imparteixen durant el curs 2019/2020 a l’EOI de Maó:

NIVELL

MÒDUL

HORARI

PROFESSOR

AULA

B1.1 (Intermedi 2)

7 i 8

dijous de 17.00 a 19.00

Eva Bagur

4rt C (1r pis)

B2.2 (Avançat 2)

11 i 12

dimarts de 18.00 a 20.00

Marina Cervera

4rt C (1r pis)