That’s English

Informació general

That’s English! és un curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i impartit per les escoles oficials d'idiomes. És oficial, ajustat al marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER). L’alumnat rep un material didàctic que els permet estudiar anglès de forma autònoma des de casa, i al seu ritme. A més, per tal d’aprofundir en la pràctica oral, cada grup d’alumnes compta amb un tutor que s’ocupa de dur a terme unes tutories setmanals, per tal de fer un seguiment de l’alumnat. Aquestes sessions de tutoria s'adrecen principalment a desenvolupar les destreses comunicatives, especialment l'expressió i la interacció orals. Atès que es tracta d’un curs d’aprenentatge a distància, l’assistència a la tutoria no és obligatòria per a superar el curs, però es recomana que l’alumnat l'aprofiti per a assolir els objectius del curs.

La matrícula als cursos de That’s English! es duu a terme entre els mesos de setembre i octubre. Les tutories comencen la segona quinzena del mes d’octubre.

A partir del curs 2020-21 s'utilitzarà de manera unificada l'estructura i les denominacions de nivell del Pla 2020:

NivellCursMòdul
BÀSIC A21r Bàsic A2Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDI B1Intermedi B1Intermedi B1.1
Intermedi B1.2
INTERMEDI B21r Intermedi B2Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2Intermedi B2.3
Intermedi B2.4
AVANÇAT C1Avançat C1Avançat C1.1
Avançat C1.2

El canvi del Pla 2018 al Pla 2020 es realitzarà tenint en compte els mòduls aprovats pels alumnes.

* Si vas estudiar That's English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i 2008), pots enviar un correo electrònic a eoi.mahon@thatsenglish.com per confirmar quin és el nivell que et correspon amb el nou pla.

Consulteu aquí les instruccions sobre l'organització dels nivells.

Atenció al públic

Horari de dia 23 de juny a 8 de juliol: de dilluns a dijous de 10 a 12.30 h.

Horari durant el curs:

 • Dilluns i dimecres de 17 h a 19 h.
 • Dimarts i dijous de 17 h a 20 h.

El programa That's English disposa del següent telefon de teleassistència: 911086101

Matrícula i horari tutories

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

 • La prova d'anivellació estarà habilitada del 7 de setembre de 2021 a les 9.00 h fins al 15 de desembre de 2021.
 • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 7 de setembre al 29 d'octubre. S'amplia la matrícula fins el 15 de desembre!!.
 • Descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions matrícula.
 • Aneu a l'enllaç de matrícula online.
 • Descarregueu aquí l'autorització per a l'ús de dades personals: alumnat major d'edat o alumnat menor​​, segons sigui el vostre cas, i envieu-la signada per correu electrònic amb la resta de la documentació obligatòria.
 • La matrícula no es considerarà vàlida si no ens envieu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
 • La documentació per formalitzar la matrícula ens la fareu arribar a eoi.mahon@thatsenglish.com. Com assumpte del missatge escriureu: matrícula alumne nom+ 1er cognom (Exemple: matrícula alumne Albert Puig).
 • Inici de les tutories: Dimarts 19 d'octubre.
 • Grups confirmats: Intermedi B1,1r Intermedi B2, 2n Intermedi B2 i Avançat C1.
CURSHORARIPROFESSORAAULA
1r Bàsic A2Cancel·lat
2n Bàsic A2Cancel·lat
Intermedi B1Dijous 18.00 h a 20.00 hEva BagurAula 2F
1er Intermedi B2Dimarts 17.30 h a 19.30 hEva BagurAula 2F
2n Intermedi B2Dimarts de 17.30 h a 19.30 hMarina CerveraAula 2E
Avançat C1Dijous de 17.30 a 19.30 hMarina CerveraAula 2E

Exàmens

Els exàmens escrits de recuperació dels mòduls imparells (B1.1, B2.1, B2.3 i C1.1) de That's English de la convocatòria de setembre de 2022 seran presencials.

 • dijous 1 de setembre a les 17.00 hores

Els exàmens orals seran presencials el mateix dia de la prova escrita.

Els exàmens escrits de recuperació dels mòduls parells (B1.2, B2.2, B2.4 i C1.2) de That's English de la convocatòria de setembre de 2022 seran presencials.

 • divendres 2 de setembre a les 17.00 hores

Els exàmens orals seran dia 2 i 5 de setembre. Les tutores us informaran.