Matrícula dels cursos específics d'anglès

* Abans d'efectuar el tràmit, llegiu atentament tota la informació de més avall amb relació al procés de matriculació

Termini i accés al tràmit

 • Aquesta matrícula va dirigida als alumnes que es volen matricular d'algun dels quatre cursos específics quadrimestrals d'anglès que ofereix l'EOI de Maó el 2024-25: anglès per a principiants (1 i 2) i els dos cursos per a estudiants avançats (anglès acadèmic i business). Aquí teniu més informació sobre els cursos específics del departament d'anglès.
TERMINISFULL DE DE MATRÍCULA

Del 9 al 22 de juliol

Full de matrícula dels cursos específics

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula oficial + nom i llinatges de l'alumne)

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia)
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard del full de matrícula
 • Resguards del pagament de las taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament.
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de rebre el missatge de confirmació del curs per part de l'EOI
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc.
  • En el cas de les persones en atur s'ha de presentar l'"Informe de períodes ininterromputs inscrit en situació de desocupació" emès pel SOIB
 • Imprès d'autorització de dades personals d'imatge i veu
 • En el cas dels cursos específics d'anglès avançat, còpia del certificat reconegut del nivell B2 o resultat de la prova de nivell

Pagament de les taxes

* El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTES

TAXES

Taxes família nombrosa

Obertura d'expedient

* Si heu estat matriculats abans a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient

24,40€

Accés al Pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa)

12,20€

Matrícula

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, heu de pagar les taxes de cadascuna de les matrícules

Accés al Pagament de la matrícula

75,53€

Accés al Pagament de la matrícula (Família nombrosa)

37,76€

Serveis generals

* En cas de voler-vos matricular a més d'un idioma, els serveis generals només s'abonen una única vegada

Accés al Pagament dels serveis generals

11,62€

Accés al Pagament dels serveis generals (Família nombrosa)

5,81€

TOTAL

111,55€

55,77€ (Família nombrosa)

Requisits i acreditació del nivell d'anglès

*Per accedir als cursos específics d'anglès heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany, o bé haver aprovat el 4t curs d'ESO.

*En el cas dels cursos específics d'anglès avançat, certificat reconegut del nivell B2 de l'EOI o resultat de la prova de nivell (activa el mes de setembre) . En cas de titulacions d'altres organismes, consulteu-aquí les diverses acreditacions