Preinscripció Curs 2024-25

* Abans d'efectuar el tràmit, llegiu atentament tota la informació de més avall amb relació al procés de preinscripció

  Calendari d'admissió i matrícula

  Una vegada enviada la documentació, rebreu un correu de recepció i us matriculareu seguint el següent calendari:

  CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA
  18 de junySorteig per determinar l'ordre d'admissió. Resultat: FX
  20 de juny

  Prova d'anivellació presencial de tots els idiomes menys anglès:

  alemany, català, francès i italià.

  21 de junyPublicació dels resultats de les proves d'anivellació presencials
  25 de junyPublicació de la llista provisional de preinscrits admesos: alemany, anglès, català, francès, italià
  Del 26 al 28 de junyPeríode de reclamacions de les llistes provisionals
  2 de juliolResolució de les reclamacions presentades
  4 de juliolPublicació de la llista definitiva de sol·licitants amb plaça assignada: alemany, anglès, català, francès, italià
  Del 2 al 22 de juliol

  Matriculació telemàtica

  Dt., 02.07 - dll., 08.07 Antics alumnes del curs 2023-24

  Dt., 09.07 - dll., 15.07 Alumnes preinscrits

  Dt., 16.07 - dll., 22.07 Places vacants

  Terminis, acreditacions d'idiomes i proves d'anivellació

  TERMINIS I ACCÉS ALS TRÀMITS

  ACREDITACIONS D'IDIOMES I PROVES D'ANIVELLACIÓ

  Del 4 de juny a les 9 h fins al 13 de juny a les 23.59 h.

  Accés a la preinscripció telemàtica (Gratuïta)

  * Publicació de llistes provisionals: 25 de juny

  * Matrículació: Del 9 al 15 de juliol

  Accés al nivell bàsic A1

  * No es requereix cap requisit acadèmic. Només s’ha d’acreditar l'acompliment dels requisits generals.

  Accés amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat

  * Si teniu dubtes amb relació a l'acreditació del vostre nivell, consulteu els certificats reconeguts de llengua estrangera o de llengua catalana.

  Accés amb el resultat de la prova online d'anivellació d'anglès a través del tràmit de preinscripció telemàtica.

  * Solament heu de fer la prova online d'anivellació d'anglès si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat (Anglès A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C.1.2).

  20 de juny

  Francès: 16 h

  Italià: 16 h

  Català: 17 h

  Alemany: 18 h

  Accés mitjançant les proves presencials d'anivellació d'italià, francès, català i alemany

  * Si no teniu cap certificat acreditatiu del nivell d'alemany, català, francès i/o italià, us podeu presentar a la prova d'anivellació. Envieu un correu electrònic a l'adreça matricula@eoimao.com (Assumpte: prova de nivell + nom i llinatges) i indiqueu en el missatge l'idioma sol·licitat i l'hora que us interessa.

  Documentació

  La documentació de la preinscripció l'heu d'enviar escanejada en un únic correu a l'adreça electrònica matricula@eoimao.com (Assumpte: Preinscripció + nom i llinatges de l'alumne). En el cas dels alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o l'adreça electrònica).

  • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia).
  • Resguard de la preinscripció online.
   • Indiqueu l'idioma i el nivell sol·licitat i, en cas d'accés a través d'una prova d'anivellació, assenyaleu si es tracta de la prova online d'anglès o d'alguna de les proves presencials dels altres idiomes.
  • Document justificatiu del nivell.
   • Document en format pdf del certificat reconegut del nivell; o bé,
   • Document en format pdf amb el resultat de la prova online d'anivellació d'anglès
   • En el cas de les proves presencials d'anivellació d'alemany, català, francès i italià, no s'ha d'aportar cap document. Els resultats es publicaran en un període màxim de tres dies després de la realització de le proves.
   • Per a l’accés al nivell bàsic A1 no es requereix cap requisit acadèmic.

  * Els alumnes matriculats en la modalitat oficial presencial durant aquest darrer curs 2023-24 no han de participar en el procés d'admissió per continuar estudiant el mateix idioma. Solament han de fer la preinscripció els alumnes que no hi han estat matriculats o els que volen aprendre un altre idioma.

  Requisits

  • Per accedir als estudis de les EOI heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany (o durant el curs escolar 2024-25 en el cas del programa EOIES) o bé haver cursat i aprovat el 4t curs d'ESO.
  • També us hi podeu preinscriure si solament en teniu catorze en el cas que es tracti d'un idioma diferent de l'anglès o de l'idioma que curseu a l'escola com a primera llengua estrangera.

  Procés d'admissió

  • Heu de fer la preinscripció online si voleu cursar estudis a l'EOI de Maó per primera vegada, si no hi heu estat matriculat durant el curs anterior 2023-24 o bé si heu anul·lat la matrícula.
  • També heu de fer la preinscripció si heu estat matriculat prèviament en la modalitat lliure, en els programes That's English, EOIES, EOI-CEPA o EOI-SOIB i voleu seguir estudiant el mateix idioma però en la modalitat oficial.
  • Així mateix, heu de fer la preinscripció si heu estat alumne oficial durant aquest curs passat 2023-24 i voleu cursar un altre idioma diferent.
  • En formalitzar la preinscripció, es poden consignar per ordre de preferència un màxim de dos idiomes. Cal presentar una sol·licitud per a cada idioma elegit.