Certificats

Què són i com es sol·liciten

Es tracta d’una certificació perquè l’alumne/a pugui acreditar tot el seu historial d’estudis de qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com alumne/a lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que interessin (parcial).

Imprès de sol·licitud

L'imprès el podeu presentar: personalment demanant cita prèvia o per correu electrònic (informacio@eoimao.com)

sol.licitud certificat acadèmic

Taxes

Taxa ordinària (enllaç atib)

Taxa família nombrosa o monoparental general (enllaç atib)

Per a consultar les exempcions de taxes podeu clicar en aquest document TAXES - I - EXEMPCIONS -2020

Recollida del certificat

Per venir a recollir el certificat s’ha de presentar el document de pagament de la taxa i, en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l’alumne/a i de la persona autoritzada.

Imprès d’autorització