Títol acadèmic

Què són i com se sol·liciten

Quan l’alumne/a ha aprovat el curs del nivell Bàsic A2, Intermedi B1, intermedi B 2.2 avançat C 1.2 i C 2 en qualsevol de les modalitats (oficial, lliure, a distància) pot sol·licitar el títol corresponent a la secretaria del centre.

Imprès de la sol·licitud

La documentació per a la sol·licitud del títol s’ha d'enviar per correu electrònic a informacio@eoimao.com. Cal aportar fotocòpia del DNI, imprès de sol.licitud i model 046 del justificant del pagament de les taxes.

Imprès sol·licitud títols

Per venir a recollir el títol, en el cas de no ser la persona interessada, s'ha d'aportar autorització amb còpia del DNI de l'alumne/a i de la persona autoritzada.

Imprès d'autorització

Taxes que s’han d’abonar

  • Taxa ordinària (enllaç atib)
  • Taxa família nombrosa o monoparental general (enllaç atib)
  • Taxa ordinària dels títols obtinguts abans del 2008 (enllaç atib)
  • Taxa família nombrosa o monoparental general dels títols obtinguts abans del 2008 (enllaç atib)
  • Per consultar les exempcions de taxes podeu clicar en aquest document

Quan els títols arriben al centre, des de Secretaria ens posem en contacte via email per comunicar que poden passar a recollir-los.