Títol acadèmic

Què són i com es sol·liciten

Quan l’alumne/a ha aprovat el curs del nivell Bàsic A2, Intermedi B1, intermedi B 2.2 avançat C 1.2 i C 2 en qualsevol de les modalitats (oficial, lliure, a distància) pot sol·licitar el títol corresponent a la secretaria del centre.

Les sol·licituds de títols es podran tramitar a partir del 15 d'octubre de 2021. (Els certificats acadèmics es podran sol·licitar al setembre)

Imprès de la sol·licitud

La documentació per a la sol·licitud del títol s’ha d'enviar per correu electrònic a informacio@eoimao.com. Cal aportar fotocòpia del DNI, imprès de sol.licitud i model 046 del justificant del pagament de les taxes.

imprès sol.licitud expedició títol

Taxes que s’han d’abonar

Quan els títols arriben al centre, des de Secretaria ens posem en contacte via email per comunicar que poden passar a recollir-los.