Títol acadèmic

Què són i com es sol·liciten

Quan l’alumne/a ha aprovat el curs del nivell Bàsic A2, Intermedi B1, intermedi B 2.2 avançat C 1.2 i C 2 en qualsevol de les modalitats (oficial, lliure, a distància) pot sol·licitar el títol corresponent a la secretaria del centre.

Els títols es podran sol.licitar a secretaria a partir del 20 d'octubre de 2020. S'haurà de demanar cita prèvia.

Imprès de la sol·licitud

El tràmit de sol·licitud de títols s’ha de fer forçosament de manera presencial a la secretaria del centre. Cal aportar fotocòpia del DNI.

imprès sol.licitud expedició títol

Taxes que s’han d’abonar

Quan els títols arriben al centre, des de Secretaria ens posem en contacte via email per comunicar que poden passar a recollir-los.