Matrícula lliure 2024 (Traducció en construcció)

Terminis i accés als tràmits

TERMINIS

ACCÉS ALS TRÀMITS

Del 14 de març a les 9 h fins al 26 de març a les 23.59 h

Accés a la matrícula telemàtica

* Abans de tramitar la matrícula telemàtica, llegiu atentament les informacions de més avall amb relació al procés de matriculació

 • Per matricular-vos de les proves lliures de certificació heu de ser titular d’un DNI o d’un NIE en vigor i heu de tenir com a mínim setze anys o fer-los enguany. També us hi podeu inscriure si solament en teniu catorze en el cas que es tracti d'un idioma diferent de l'anglès o de l'idioma que curseu a l'escola com a primera llengua estrangera
 • Us podeu matricular per fer les proves de certificació de més d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, a què només us podeu inscriure d'un nivell. No cal tenir el certificat del nivell inferior per presentar-vos a les proves
 • Els alumnes oficials de la modalitat presencial, del programa d'anglès a distància “That’s English!”, del programa EOIES i del programa EOICEPA-FP us podeu matricular com a alumnes lliures d'un nivell diferent del que esteu cursant
 • Aquests són els nivells de les proves de certificació convocades a l'EOI de Maó:

IDIOMES

Alemany

Anglès

Català

Francès

Italià

Nivells de certificació

A2, B1, B2

A2, B1, B2, C1, C2

B1, C1

A2, B1, B2, C1

A2

* Consulteu aquí el calendari de les proves de certificació 2024

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a l'adreça matricula@eoimao.com (Assumpte: matricula-lliure+nom de l'alumne)

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia)
  • Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no cal que aporteu la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard de la matrícula online
 • Resguards del pagament de les taxes (MODEL 046) o document que n'acrediti la bonificació o l'exempció del pagament
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació telemàtica. En cas de ser menor d’edat, als justificants dels pagaments també s’ha de consignar el nom de l’alumne, i no el del seu representant.
  • Consulteu les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere, persones dependents o amb dificultats personals, etc.
 • Sol·licitud d'adaptació de les proves, en el cas que sigueu persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial. Aquí trobareu més informació sobre l'adaptació de les proves de certificació: Annex 3

Pagament

* El pagament s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTES

TAXES

Taxes família nombrosa

Obertura d'expedient

* Si ja heu estat matriculat a l'EOI, no heu de tornar a abonar la taxa d'obertura d'expedient

Accés al pagament de l'obertura d'expedient

24,40€

Accés al pagament de l'obertura d'expedient (Família nombrosa)

12,20€

Drets d'examen

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma i/o nivell, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun

Accés al pagament dels drets d'examen

46,49€

Accés al pagament dels dret d'examen (Família nombrosa)

23,25€

Serveis generals

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, els serveis generals només els heu d'abonar una única vegada.

* Si durant aquest curs 2023-24 ja esteu matriculats en la modalitat oficial, no heu de tornar a abonar aquest concepte.

Accés al pagament dels serveis generals

11,62€

Accés al pagament dels serveis generals (Família nombrosa)

5,81€

TOTAL

82,51€ [* 58,11€ si ja heu estat matriculat abans a l'EOI / 46,49€ si en sou alumne oficial durant aquest curs 2023-24]

41,26€ (Família nombrosa) [29,50€ si ja heu estat matriculat abans a l'EOI / 23,25€ si en sou alumne oficial durant aquest curs 2023-24]

Certificació

Per obtenir la certificació de l'idioma i del nivell cal que es donin aquestes dues circumstàncies, que l'examinand superi cadascuna de les parts de la prova amb un 5 i que la mitjana de les parts sigui com a mínim d'un 6,5.

A la convocatòria extraordinària de setembre, l’examinand ha de presentar-se a les parts no superades al juny amb un 50% de la nota. L'examinand també pot presentar-se una altra vegada a les parts de la prova superades amb un 5 si considera que la mitjana global de les parts no arribarà al 6,5. En aquest cas, la nota que prevaldrà serà l'obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària.

Més informació sobre les proves: descripció, format, duració, models...