Noticias

25 oct. 2022

Candidatures a les eleccions del Consell Escolar 2022

🟤 Trobareu fulls de candidatura a Secretaria.
🟠 Què fa?
- Aprovar la programació general del centre.
- Aprovar el projecte de pressupost del centre.
- Concretar el calendari i l’horari escolar del centre.
- Revisar les normes de convivència del centre.
- Valorar l’evolució del rendiment escolar.

...

Seguir leyendo