Matrícula Curs 2020/21

MATRÍCULA PER A LES PROVES FINALS D'EOI-CEPA

Aquesta matrícula va dirigida als alumnes d'anglès del nivell A1 de l'aula d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir

INFORMACIÓ IMPORTANT:

 • Abans de tot, descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions.
 • Empleneu el següent full de matrícula.
 • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 29 al 31 de març.
 • Envia UN correu electrònic (abans de dia 16 d'abril) a matricula@eoimao.com amb la documentació adjunta.
 • Podeu consultar documentació a aportar per poder justificar l'exempció o bonificació.
 • Podeu també consultar la pàgina web de la Conselleria, a on està publicada la resolució.

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

 • Abans de tot, descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions.
 • Consulteu el calendari de les proves de certificació que es realitzen a l'EOI Maó.
 • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 8 al 22 de març de 2021.
 • Aneu a l'enllaç de matrícula online EOIES.
 • La matrícula no es considerarà vàlida si no aporteu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
 • Podeu consultar la documentació a aportar per poder justificar l' exempció o bonificació.
 • Podeu també consultar la pàgina web de la Conselleria, a on està publicada la resolució.
 • Per a més informació sobre les proves de certificació, pitgeu sobre aquest enllaç. Trobareu una descripció de les proves, així com una mostra d'examen en cada idioma i nivell.
 1. Matrícula EOIES
 2. Curs 2020/21
 3. Instruccions Matrícula online.

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

 • Abans de tot, descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions
 • Consulteu el calendari de les proves de certificació que es realitzen a l'EOI Maó.
 • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 9 al 23 de febrer de 2021.
 • Aneu a l'enllaç de matrícula online.
 • La matrícula no es considerarà vàlida si no ens envieu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
 • La documentació per formalitzar la matrícula ens la fareu arribar a informacio@eoimao.com.

Com assumpte del missatge escriureu: matrícula lliure +nom i 1er cognom

(Exemple: matrícula lliure + Albert Puig).

 • Podeu també consultar la pàgina web de la Conselleria, a on està publicada la resolució.
 • Per a més informació sobre les proves de certificació, pitgeu sobre aquest enllaç. Trobareu una descripció de les proves, així com una mostra d'examen en cada idioma i nivell
 • Aquests tràmits estan tancats per al curs 2020-21.

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

 • Consulteu els dies i horaris del vostre idioma i nivell abans de realitzar la matrícula (aneu a la pestanya departament d'idiomes, horaris).
 • Els terminis per a realitzar la matrícula els trobareu en les instruccions de matrícula corresponents.
 • Descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions de matrícula.
 • Aneu a l'enllaç de matrícula online que us correspongui.
 • Descarregueu aquí l'autorització per a l'ús de dades personals: alumnat major d'edat o alumnat menor​​, segons sigui el vostre cas, i envieu-la signada per correu electrònic amb la resta de la documentació obligatòria.
 • La matrícula no es considerarà vàlida si no ens envieu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
 • La documentació per formalitzar la matrícula ens la fareu arribar a informacio@eoimao.com. Com assumpte del missatge escriureu: matrícula antic/nou alumne nom+ 1er cognom (Exemple: matrícula nou alumne Albert Puig).
 • Inici de les classes: Començaran del 14 al 20 d'octubre, de manera esglaonada. Ja us informarem del dia exacte segons el vostre idioma i grup. Ho publicarem a la web, a l'apartat de notícies i a les nostres xarxes socials.
 • En cas que us volgueu matricular a les darreres places vacants haureu d'enviar el títol que acrediti el vostre nivell al correu: informacio@eoimao.com. Al següent enllaç podreu consultar els títols reconeguts per realitzar la matrícula.
 • La prova d'anivellació d'anglès és online i estarà disponible el 16 d'octubre.

 1. Antics alumnes
 2. Curs 2019/20
 3. instruccions de matrícula Matrícula online
 1. Nous alumnes
 2. amb preinscripció
 3. instruccions matrícula Matrícula online
 1. Nous alumnes (darreres vacants)
 2. sense preinscripció
 3. instruccions matrícula Matrícula online

Terminis

Del 3 al 9 de setembre:

 • Alemany, català, francès i italià: A1 i tots els nivells que es puguin acreditar.

Prova de nivell presencial: 10 de setembre (horaris a la pestanya de proves d'anivellació)

 • Anglès (tots els nivells): prova online disponible durant el període de preinscripció o accés directe amb el certificat acreditatiu del nivell anterior sol.licitat (consulteu l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril)

Consulteu aquí la resolució (podreu veure el calendari).

Com fer la preinscripció?

1. Feu la preinscripció accedint a l'enllaç online i marqueu prova d'anivellació online (només en el cas d’anglès) si ja teniu coneixements de l'idioma, però no disposeu de la documentació acreditativa que ho certifiqui.

2. Feu la preinscripció directament a un curs (tots els idiomes) si teniu:

 • el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI o, en el cas d’anglès, de That’s English! el certificat de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat o C1 d'EOI.

Clicau aquí per comprovar els títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres.

Accés a la preinscripció online

Feu click aquí per realitzar la preinscripció

Qui ha de fer la preinscripció?

La preinscripció és obligatòria:

 • Per accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per canviar d’EOI (en període NO lectiu).
 • Per a l’alumnat presencial en cursos anteriors al 2019-2020 que vol incorporar-se de nou a la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per començar estudis d’un nou idioma a la mateixa escola.
 • Per a l’alumnat que ha cursat el primer curs d’un nivell en la modalitat presencial i ha obtingut el certificat de nivell com a alumne lliure en el mateix curs 2019-20 i vol inscriure’s en el primer curs del següent nivell en la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per a l’alumnat del programa d’anglès a distància That’s English! que vol incorporar-se a la modalitat presencial.
 • Els alumnes dels centres participants en el programa EOIES que l’any en curs s’hagin matriculat a la convocatòria de les proves d’un determinat nivell o curs de l’idioma anglès, alemany o francès, i que aprovin el curs o repeteixin, i vulguin passar a ser alumnes de la modalitat presencial o semipresencial a l’EOI de referència.

Requisits d'accés a l'EOI

 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2020. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
 • Per preinscriure’s d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2020 També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.
 • El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

Informació important:

 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri telemàticament la documentació a la secretaria del centre.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes.
 • No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents.
 • Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
 • Per accedir al nivell A1 no calen coneixements previs, i per tant no cal fer prova de nivell ni presentar cap certificat per accedir-hi.
 • Per fer la prova de nivell, cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho.
 • L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix.
 • Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar-la telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a fer la preinscripció. Estarà oberta durant tot el període de preinscripció, del 3 al 9 de setembre.
 • Les proves de nivell per la resta d’idiomes són presencials, i seran el 10 de setembre.
 • De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.
 • Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril.

MOLT IMPORTANT: els preinscrits admesos en la convocatòria ordinària (els llistats definitius es publicaran el 15 de setembre), s’hauran de matricular del 15 al 30 de setembre si no volen perdre la seva plaça.

Documentació

La documentació següent s'enviarà per correu electrònic a: informacio@eoimao.com en un únic document i com a assumpte del missatge (Preinscripció + Nom + 1er cognom)

 • DNI o NIE
 • Per als alumnes majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat.
 • Per als alumnes d’altes capacitats, certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.
 • Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l’idioma corresponent, o resultat obtingut a la prova de nivell.
 • Comprovant de la preinscripció (davallar i guardar a l'ordinador una còpia del resguard que proporciona l'aplicació)
 • Resguard de la prova de nivell online (si és el cas)

Aquests són els idiomes i nivells que podràs estudiar a la nostra escola el curs 20-21:

Bàsic A1Bàsic A2Int B1Int B2.1Int B2.2Av C1.1Av C1.2Av C2
Alemany
Anglès
Francès
Italià

Bàsic A1Bàsic A2Int B1Int B2Av C1Av C2
Català


Currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat

Podeu consultar el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes.

Correspondències ensenyaments i ordenació de nivells.

 • Alemany, català, francès i italià: presencial, 16 d'octubre.
16 d'octubre
Francès16.00 h
Català17.00 h
Italià18.00 h
Alemany19.00 h

Ens haureu d'enviar un correu electrònic a: informacio@eoimao.com per sol·licitar la vostra assistència. A l'assumpte del correu heu d'indicar: prova anivellació i al text indicar-nos el vostre nom i llinatges, telèfon i idioma que voleu fer la prova.

 • Anglès:

La prova d'anglès és exclusivament online. Haureu de descarregar el resultat i adjuntar el document al correu que ens enviareu a informacio@eoimao.com quan formalitzeu la matrícula.

INFORMACIÓ IMPORTANT:​

 • Consulteu els dies i horaris de la prova de certificació del vostre idioma i nivell abans de realitzar la matrícula.
 • Els terminis per a realitzar la matrícula són del 9 al 23 de febrer de 2021.
 • Descarregueu i llegiu amb atenció les instruccions de matrícula.
 • Aneu a l'enllaç de matrícula online.
 • La matrícula no es considerarà vàlida si no ens envieu la documentació obligatòria dintre del termini establert.
 • La documentació per formalitzar la matrícula ens la fareu arribar a informacio@eoimao.com. Com assumpte del missatge escriureu: matrícula lliure +nom i 1er cognom (Exemple: matrícula lliure + Albert Puig).
 1. Matrícula lliure
 2. Curs 2020/21
 3. Instruccions matrícula lliure Matrícula online