Matrícula

Matrícula

Matrícula antics alumnes dels cursos d'A1, B2.1 i C1.1 que han aprovat tot al juny

Del 6 al 13 de juliol

Podeu llegir les instruccions i descarregar els documents. La matrícula es farà online. Una vegada tingueu tota la documentació ens la podeu fer arribar al correu electrònic informacio@eoimao.com i com assumpte matrícula antic alumne nom+ 1er cognom.

Podeu descarregar els següents documents per adjuntar al correu electrònic:

- autorització per l'ús de dades personals

- autorització per l'ús de dades personals alumnat menors

Llegiu aquestes intruccions abans de fer click a l'enllaç de matrícula online

Si és la primera vegada que hi accedeixes, fes el següent:

 1. Connecta't amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya (DNI sense lletra) i deixa la tercera casella buida.
 2. Introdueix una contrasenya personal i una adreça electrònica.
 3. Rebràs un missatge a la teva bústia de correu amb les instruccions per a l’activació de la contrasenya personal, només hauràs de clicar sobre l’enllaç.
 4. Ja pots consultar les teves notes. No t’oblidis d’emplenar els tres camps (Usuari, Contrasenya i Contrasenya personal)

Si ja tens una contrasenya, fes el següent:

 1. Emplena la teva data de naixement a la primera casella.
 2. Emplena el DNI sense lletra a la segona casella.
 3. Escriu la teva contrasenya personal a la tercera casella.

Accés matrícula online

Accés pagament matrícula

Accés pagament serveis generals

En cas de família nombrosa i monoparental general:

Pagament matrícula família nombrosa i monoparental general

Serveis generals família nombrosa i monoparental general

Taxes

D'acord amb el BOIB núm.3, de 7 de gener 2020 per el qual s'estableixen les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOU ALUMNEPREU
Matrícula ordinària152,18 €
Serveis generals11,53 €
Obertura d'expedient24,21 €
Total187,92 €
ANTIC ALUMNEPREU
Matrícula ordinària152,18 €
Serveis generals11,53 €
Total163,71 €

* Consulteu aquí el BOIB per exempcions i bonificacions

Aquests són els idiomes i nivells que podràs estudiar a la nostra escola el curs 20-21:

Bàsic A1Bàsic A2Int B1Int B2.1Int B2.2Av C1.1Av C1.2Av C2
Alemany
Anglès
Francès
Italià

Bàsic A1Bàsic A2Int B1Int B2Av C1Av C2
Català


Currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat

Podeu consultar el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes.

Correspondències ensenyaments i ordenació de nivells.

Terminis

Hi haurà dos terminis de preinscripció:

1- Del 4 de juny a les 9.00 al 18 de juny a les 21.00 per als idiomes i nivells que s'indiquen a continuació:

 • Anglès: (tots els nivells)

Prova de nivell online disponible durant tot el període de preinscripció o accés directe amb certificat acreditatiu del nivell anterior sol.licitat segons Annex 2 (feu click aquí per llegir-la).

Anglès A1: sense coneixements previs.

 • Alemany, català, francès i italià: A1.

Resta de nivells: Sols amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol.licitat (consulteu l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril clickant aquí). L'alumnat que no pugui acreditar el nivell, s'haurà d'esperar a fer la prova d'anivellació i corresponent preinscripció al setembre.

2- Del 3 al 9 de setembre:

 • Alemany, català, francès i italià: Tots els nivells excepte A1, que no s'hagin pogut acreditar al juny.

Prova de nivell presencial: 10 de setembre.

Consulteu aquí la resolució (podreu veure el calendari).

Com fer la preinscripció?

1. Feu la preinscripció accedint a l'enllaç online i marqueu prova d'anivellació online (només en el cas d’anglès) si ja teniu coneixements de l'idioma, però no disposeu de la documentació acreditativa que ho certifiqui.

2. Feu la preinscripció directament a un curs (tots els idiomes) si teniu:

 • el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI o, en el cas d’anglès, de That’s English! el certificat de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat o C1 d'EOI.

Clicau aquí per comprovar els títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres.

Accés a la preinscripció online

Feu click aquí per realitzar la preinscripció

Qui ha de fer la preinscripció?

La preinscripció és obligatòria:

 • Per accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per canviar d’EOI (en període NO lectiu).
 • Per a l’alumnat presencial en cursos anteriors al 2019-2020 que vol incorporar-se de nou a la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per començar estudis d’un nou idioma a la mateixa escola.
 • Per a l’alumnat que ha cursat el primer curs d’un nivell en la modalitat presencial i ha obtingut el certificat de nivell com a alumne lliure en el mateix curs 2019-20 i vol inscriure’s en el primer curs del següent nivell en la modalitat presencial o semipresencial.
 • Per a l’alumnat del programa d’anglès a distància That’s English! que vol incorporar-se a la modalitat presencial.
 • Els alumnes dels centres participants en el programa EOIES que l’any en curs s’hagin matriculat a la convocatòria de les proves d’un determinat nivell o curs de l’idioma anglès, alemany o francès, i que aprovin el curs o repeteixin, i vulguin passar a ser alumnes de la modalitat presencial o semipresencial a l’EOI de referència.

Requisits d'accés a l'EOI

 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2020. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
 • Per preinscriure’s d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2020 També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.
 • El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

Informació important:

 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri telemàticament la documentació a la secretaria del centre.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes.
 • No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents.
 • Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
 • Per accedir al nivell A1 no calen coneixements previs, i per tant no cal fer prova de nivell ni presentar cap certificat per accedir-hi.
 • Per fer la prova de nivell, cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho.
 • L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix.
 • Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar-la telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a fer la preinscripció. Estarà oberta durant tot el període de preinscripció, del 4 al 18 de juny.
 • Les proves de nivell per la resta d’idiomes són presencials, i seran el 10 de setembre.
 • De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.
 • Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril.

MOLT IMPORTANT: els preinscrits admesos en la convocatòria ordinària (els llistats definitius es publicaran el 13 de juliol), s’hauran de matricular del 14 al 22 de juliol si no volen perdre la seva plaça.

Documentació

La documentació següent s'enviarà per correu electrònic a: informacio@eoimao.com en un únic document i com a assumpte del missatge (Preinscripció + Nom + 1er cognom)

 • DNI o NIE
 • Per als alumnes majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat.
 • Per als alumnes d’altes capacitats, certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.
 • Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l’idioma corresponent, o resultat obtingut a la prova de nivell.
 • Comprovant de la preinscripció (davallar i guardar a l'ordinador una còpia del resguard que proporciona l'aplicació)
 • Resguard de la prova de nivell online (si és el cas)

Accés a l'enllaç de la prova de nivell d'anglès

La prova d'anglès és exclusivament online. Quan us preinscriviu a la plataforma i sol.liciteu realitzar la prova d'anivellació, us sortiran les instruccions per a realitzar-la.

El 10 de setembre es durà a terme la prova de nivell presencial de: alemany, català, francés i italià (per totes aquelles persones interesades que no hagin pogut acreditar un nivell a la preinscripció del mes de juny)