Matrícula curs 2023-24

Idiomes i centres

* EOIES és un programa adreçat als alumnes de 4t curs d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat

IdiomaCentres
AlemanyIES Cap de Llevant, IES Josep Miquel Guàrdia i La Salle de Maó
AnglèsLa Salle de Maó i d'Alaior

Terminis i accés als tràmits

TERMINISACCÉS AL TRÀMIT

Del 22 de novembre al 10 de desembre

* Abans de tramitar la matrícula telemàtica, llegiu atentament la informació que trobareu més avall amb relació a la documentació a aportar

* Els pagaments de les taxes s'han d'efectuar un cop formalitzada la matrícula telemàtica

Accés a la matrícula telemàtica

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matrícula oficial + nom i llinatges de l'alumne)

* En el cas d'alumnes menors d'edat, en el missatge s'ha de consignar el nom i els llinatges del tutor legal, el número de telèfon i/o la direcció electrònica

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia)
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard de la matrícula online
 • Resguards dels pagaments de les taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació telemàtica
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènerè, persones depenents o amb dificultats personals, etc.

Pagament de les taxes

* El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l' Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Drets d'examen

* En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascun.

Accés al pagament dels drets d'examen

23,25€

Accés al pagament dels drets d'examen (Família nombrosa)

11,63€

Informació

* La matrícula EOICEPA va dirigida als alumnes d'anglès dels nivells A1 i A2 de l'aula d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir

Terminis i tràmits

TERMINISTRÀMITS

Del 22 de novembre al 10 de desembre

* Abans de tramitar la matrícula telemàtica, llegiu atentament la informació de més avall amb relació a la documentació a aportar

* Els pagaments de les taxes s'han d'efectuar un cop formalitzada la matrícula telemàtica

Accés a la matrícula telemàtica

Documentació

* La documentació de la matrícula s'ha d'enviar escanejada en un únic correu a la direcció matricula@eoimao.com (Assumpte: matrícula oficial + nom i llinatges de l'alumne)

 • Còpia del DNI o del NIE (o del passaport si el NIE és provisional o no té fotografia)
  • Si ja heu estat matriculats a l'EOI, no és necessari aportar la fotocòpia del document d'identitat
 • Resguard del full de matrícula EOICEPA
 • Resguards dels pagaments de les taxes (MODEL 046) o document que acrediti la bonificació o l'exempció del pagament
  • El pagament de les taxes s'ha d'efectuar després de finalitzar el procés de matriculació telemàtica
  • Consultau les exempcions i bonificacions per a famílies nombroses, alumnes becats, persones a l'atur o en situació de vulnerabilitat econòmica o risc social, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènerè, persones depenents o amb dificultats personals, etc.

Pagament de les taxes

*El pagament de les taxes s'ha d'efectuar a través de la pàgina web de l' Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

CONCEPTESTAXESTaxes família nombrosa

Drets d'examen

*En cas de voler-vos matricular de més d'un idioma, n'heu de pagar els drets d'examen de cadascún.

Accés al pagament dels drets d'examen

23,25€

Accés al pagament dels drets d'examen (Família nombrosa)

11,63€

* També es pot fer a través d'un ingrés en alguna de les següents entitats bancàries tot presentant el mateix model (MODEL 046): Banca March, CaixaBank, Banco Popular (Banc de Crèdit Balear), Bankia, BBVA, Cajamar o Colonya Caixa de Pollença

Informació